Wat we u bieden

Boltlife Sluitmethode

Sluitmethode

De door BoltLife toegepaste procedure zorgt voor een efficiënte en nauwkeurig gesloten flensverbinding. Anders dan bij traditionele procedures wordt in kN gemeten tijdens het voorspannen van de bouten. Daarnaast worden de effecten die een spreiding van de voorspanning tussen de bouten veroorzaken geëlimineerd of zo veel mogelijk onder controle gehouden. Het resultaat is een verbinding met een spreiding kleiner dan 10% met een voorspanning die boven de minimale waardes ligt. Daarnaast biedt het meten van de boutspanning de mogelijkheid de bouten hoger voor te spannen zonder het risico de bouten te beschadigen.

Boltlife Ontwerpadvies

Ontwerpadvies

BoltLife voorziet in bolting gerelateerde ondersteuning tijdens de ontwerpfase van flenzen. Een groot deel van de uitdagingen op het gebied van het voorspannen van boutverbindingen komt voort uit het ontwerp. Het voorzien in het gebruik van bepaalde gereedschappen en de toegankelijkheid van de bouten bij het aanbrengen van de voorspanning en bij her-metingen wordt in de ontwerpfase bepaald. Soms kunnen kleine aanpassingen in het ontwerp een grote besparing opleveren tijdens de uitvoerende fasen. 


Boltlife Opzetten / begeleiden nieuwbouwprojecten

Opzetten / begeleiden nieuwbouwprojecten

Het ontwerpen van een passend boltingplan, implementatie, supervisie over de uitvoering, het meten van de boutspanning, leveren van projectspecifieke apparatuur en hulpmiddelen en het verifiëren van de gegenereerde data van een project. Hierbij bepaalt de fase waarin BoltLife bij een project wordt betrokken de mate van efficiëntie die haalbaar is. De procedure en begeleiding worden project en klant specifiek opgesteld. De backoffice controleert de metingen en verzorgt de rapportages. Aan het einde van een project levert BoltLife een uitgebreide eindrapportage op.

Boltlife Diagnose bestaande projecten

Diagnose bestaande projecten

Binnen BoltLife is een techniek ontwikkeld waarmee in voorgespannen flenzen, waar geen meetdata voorhanden is, de werkelijke voorspanning in bouten vast is te stellen. Onze consultants voeren op locatie een aantal fysieke testen uit. Vervolgens kunnen wij vanuit een aantal lab testen met vrij grote nauwkeurigheid de aanwezige voorspanning in een deze bouten bepalen. Met deze informatie is het vervolgens mogelijk om een beeld te schetsen van de kwaliteit van de verbinding. Hierbij worden de voorspanwaarden in kN vastgesteld.

Boltlife Opzetten & begeleiden van re-bolting projecten

Opzetten & begeleiden van re-bolting projecten

De uitvoering van een re-bolting project vereist een andere aanpak dan die van een nieuwbouwproject. Allereerst moet de vraag over hergebruik of vervanging van de bouten beantwoord worden. Ook zijn de constructies meestal belast ten tijde van het her-voorspannen waardoor het meer risico’s met zich meebrengt om de bouten op de juiste wijze voor te spannen zonder dat de constructie gedemonteerd moet worden. Hiervoor worden, per project, in overleg met de ontwerpers specifieke procedures ontwikkeld.

Boltlife Boutinstellingen

Boutinstellingen

Om een goede ultrasoon meting uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de meetapparatuur op de juiste manier wordt voorgeprogrammeerd. Dit is verschillend voor ieder type verbinding en boutmaat. Omdat de meeste bouten in een windturbine speciaal voor de toepassing worden geproduceerd zijn deze uniek en kunnen zelfs per batch verschillen. Dit vereist dat voor iedere situatie en bout-flens combinatie een aparte instelling moet worden gemaakt om de nauwkeurigheid van de metingen te kunnen garanderen.


Boltlife Dataverwerking

Dataverwerking

BoltLife verwerkt de gegenereerde data van de projecten tijdens de uitvoering van het project. Dit betekent dat alle uitgevoerde metingen worden geëvalueerd en afwijkingen worden doorgegeven aan de uitvoerende partij. Hiermee worden eventuele fouten voortijdig gecorrigeerd en afwijkingen op de uit te voeren procedure worden direct gesignaleerd. Dit beperkt het risico van uitgebreide kwaliteitscontroles of uitvoerige corrigerende operaties achteraf.

Boltlife Onderhoudsplanning

Onderhoudsplanning

Een bijkomend voordeel van het meten van boutspanning is dat, zolang de bouten op dezelfde plaats in de verbinding zitten, de actuele voorspanning ten alle tijden kan worden her-gemeten. Op basis van deze metingen kan een interactief onderhoudsplan worden opgesteld. Hierbij wordt de controle interval en het aantal te her-meten flenzen aangepast aan de eerdere meetresultaten. Aangezien alle flenzen met dezelfde methode zijn voorgespannen is het mogelijk een aantal opnieuw te meten flenzen te selecteren en deze te gebruiken als referentie voor de rest van de vergelijkbare flenzen in een project. Hiermee is een grote besparing op het onderhoud te behalen terwijl de betrouwbaarheid van de boutverbindingen toeneemt. Hierbij worden alle metingen opgeslagen voor (toekomstige) analyses.

Boltlife Training

Training

Afhankelijk van de manier waarop en door wie een project wordt uitgevoerd biedt BoltLife de mogelijkheid om mensen te trainen in het gebruik van onze meetapparatuur. Trainingen, afhankelijk van het benodigde niveau, omvatten naast het uitvoeren van metingen ook een stuk basiskennis over bouten en boutverbindingen voor technici in het veld. Trainingen worden aangepast aan de uit te voeren werkzaamheden.

Boltlife Consultancy

Consultancy

De ervaring heeft ons geleerd dat niet ieder project op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het project en de aanwezige data kunnen de consultants binnen BoltLife vanuit een onafhankelijke positie de kwaliteit van het uitgevoerde project beoordelen.

Om deze website optimaal te laten functioneren willen wij, Boltlife B.V. graag cookies gebruiken, daarvoor is echter uw toestemming vereist. Door op de knop "Cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Als u niet akkoord gaat, kunt u door op de knop "Cookie-instellingen" te klikken het gebruik van cookies weigeren of de instellingen voor cookies aanpassen. Deze banner zal worden weergegeven totdat u uw cookievoorkeuren hebt aangegeven. Als u besluit het gebruik van cookies te weigeren, zullen we geen cookies en/of vergelijkbare technologieën gebruiken, behalve die die essentieel zijn voor het goed functioneren van onze website.Bekijk onze privacy policy
Cookies accepteren

Cookie-Instellingen